Kurz patchwork


Kc Aktivity v spolupráci s Klubom Patchwork Trenčín bude otvárať 8 týždňový kurz patchworku pod vedením dobrovoľníčky a lektorky Hanky Nekorancovej, vystavovateľky na medzinárodnej výstave. V symbolickej cene 40€ je materiál a všetky potrebné pomôcky. Tento symbolický poplatok môže byť aj vďaka dobrovoľníckej práci lektorky Hanky. Všetky ostatné náklady spojené s kurzom v plnej miere hradí Kc Aktivity.


 • Connector.Connector.

  Rozvrh

  Kurz sa otvára pri dostatočnom počte záujemcov.

 • Connector.Connector.

  Lektor

  Hanka Nekorancová

 • Connector.Connector.

  Cena

  40€ / 8 týždňov

 • Connector.Connector.

  Prihlasovanie

  Kultúrne centrum Aktivity | 0908 210 940 | 032 658 2608