Aura dance


Tanečný klub AURA DANCE je členom Slovenskej tanečnej organizácie disciplín IDO (International dance organization = medzinárodná tanečná organizácia). Sme súťažný tanečný klub a venujeme sa štýlom disco dance a hip hop. Naši tanečníci a tanečníčky sú rozdelení do vekových kategórií podľa pravidiel STO D IDO a to nasledovne:

 • DVK (detská veková kategória) : do 11 rokov
 • JVK (juniorská veková kategória) : od 12 – 15 rokov
 • HVK (hlavná veková kategória) : od 16 rokov

Vedie Barbora Kuzl


 • Connector.Connector.

  Rozvrh

  Pondelok 14,00 – 19,30, 15,30 – 18,00
  Utorok 15,30 – 16,30
  Štvrtok 15,00 – 19,00
  Piatok 15,00 – 16,00

 • Connector.Connector.

  Lektor

  Barbora Kuzl

 • Connector.Connector.

  Prihlasovanie

  Barbora Kuzl | 0908731125 | www.auradance.sk