Projekty


Projektová činnosť a účasť na grantových schémach vždy bola dôležitou súčasťou našej práce. Od roku 2004 sme mali možnosť úspešne spolupracovať s organizáciami ako napríklad Nadácia Orange, O2 Think Big, Nadácia SPP, Kresťanský Zbor Trenčín, Trenčianska Nadácia, Nadácia pre deti Slovenska, IUVENTA, Nadácia Ekopolis, Nadácia Jednota COOP alebo Ministerstvo vnútra SR. Špeciálne poďakovanie samozrejme patrí Mestu Trenčín za doterajšiu podporu.

Všetky projekty
EDS
Medzinárodné
Miestne
Výmeny