Dobrovoľníctvo


Dobrovoľníci a ich práca sú a boli dôležitou súčasťou našej práce. Výsledky ich práce máte možnosť vidieť v centre na každom kroku. Mali sme a stále máme šťastie na ľudí, ktorí svoj čas, energiu a talent chvíľami prepožičajú nášmu centru v rámci rôznych projektov alebo súkromných iniciatív. V tejto sekcií máte možnosť vidieť ľudí, ktorí nám svojou troškou, a niekedy riadnou kopou, pomohli pri našej činnosti, za čo im patrí naša veľká vďaka.


Projekt Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) umožňuje mladým ľuďom zapojiť sa na 2 až 12 mesiacov do dobrovoľníckej prace v krajinách EU, programových krajinách a vybraných krajinách z celého sveta. V našom centre sú títo mladí ľudia zapojení do každodenného života a aktivít v centre. Zúčastňujú na kluboch a kurzoch  a zároveň majú možnosť vytvoriť si a rozvíjať svoje vlastné projekty.

Viac o tom ako sa dobrovoľníkom u nás darí a čo všetko robia môžete nájsť na ich blogu - Život Dobrovoľníka.

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) umožňuje mladým ľuďom zapojiť sa na 2 až 12 mesiacov do dobrovoľníckej prace v krajinách EU, programových krajinách a vybraných krajinách z celého sveta. Cieľom EDS je vzdelávanie pracou a vytváranie príležitosti na neformálne vzdelávanie a získavanie nových zručností. Prioritou je osobnostný a vzdelanostný rozvoj dobrovoľníkov ako aj podpora európskeho občianstva a súdržnosť mladých euro občanov.

Téma projektu EDS môže byt rôzna, okrem iného môže zahŕňať aj kultúru, mládež, šport, kultúrne dedičstvo, životné prostredie alebo napríklad rozvojovú spoluprácu. Dobrovoľníkom sa môže stať každý mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov a nie je požadovaná žiadna predchádzajúca pracovná kvalifikácia, úroveň vzdelania, špecifické skúsenosti ani vyššie ako základne jazykové znalosti.

V závislosti od konkrétneho projektu môže byt požadovaný špecifickejší profil dobrovoľníka, ale stále platí, že dobrovoľník nenahrádza pracovníka organizácie.
Ak si sa rozhodol stať sa dobrovoľníkom alebo dozvedieť sa viac o EDS daj nám vedieť na eds@kcaktivity.sk, alebo v kancelárii Kultúrneho centra Aktivity, o.z..

Medzinárodná výmena je nový spôsob ako neformálne vzdelávať mladých ľudí mimo školy alebo rodiny. Jej cieľom je rozšíriť obzory účastníkov o nové interkultúrne poznatky a zážitky. Je to spôsob, ako odstraňovať stereotypy a naučiť sa vnímať iné kultúry s pochopením a toleranciou.

Mládežnícke výmeny sú na základe schváleného projektu plne financované z prostriedkov Európskej komisie. Účastníci výmeny sa spolupodieľajú na financovaní len 30% z celkových cestovných nákladov. Z tohto dôvodu sú prístupné aj pre mladých ľudí so sociálnym, ekonomickým, zdravotným alebo iným znevýhodnením.

Kultúrne centrum Aktivity sa pravidelne zapája do organizácie medzinárodných výmen, preto ak máš od 18 do 30 rokov, chuť spoznať nových ľudí, cestovať a baviť sa, ozvi sa nám na eds@kcaktivity.sk alebo na tel. čísle 0911 942 210 a staň sa súčasťou medzinárodného tímu.

Aktívne nám pomáha
0
miestných dobrovoľníkov
Vyslali sme
0
EDS dobrovoľníkov do zahraničia
Zúčastnili sme sa
0
medzinárodných projektov
Hosťovali sme
0
EDS dobrovoľníkov zo zahraničia

Dobrovoľnícke projekty