Dve percentá v 2019


Aj tento rok je tu možnosť podporiť KcA 2% z vašich daní. Vieme, že nie je ľahké nájsť si čas a prebrodiť sa kopou papierov, preto si ceníme každého, kto sa na to dá.

Darovaním dvoch percent podporujete nielen aktivity vašich detí ale otvárate i cestu zaujímavým dobrovoľníckym projektom, ktoré by bez finančnej podpory nemohli vzniknúť. Neviete ako nato? Postup pri poukázaní 2% sa líši v závislosti od toho, či ste zamestnanec, alebo či si podávate daňové priznanie sami. Tu nájdete potrebné dokumenty s kratučkým ťahákom a postupom.

Ďakujeme.


AKO NA TO


Požiadajte svojho zamestnávateľa, najneskôr do 15.2. 2019, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a vaše 2% resp. 3% z dane sú najmenej 3,00 €. Môžete poukázať:

 • a-  2% z Vašej zaplatenej dane
 • b-  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín a získate o tom potvrdenie od príslušnej organizácie, u ktorej ste dobrovoľnícku prácu vykonávali.

Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde vyplníte kolónky 01 až 14 – Vaše údaje. Identifikačné údaje Kultúrneho centra Aktivity sú už vo vyhlásení uvedené. Na záver vyhlásenie podpíšte v príslušnej kolonke.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%  – 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ následne dostane od Daňového úradu informáciu o darcoch – meno a adresa, NIE však výšku poukázanej sumy.

Odovzdanie vyplneného vyhlásenia spoločne s potvrdením je možné na príslušnom Daňovom úrade /podľa miesta Vášho bydliska/ do 30.04.2019. Tiež môžete priniesť obe tlačivá k nám do KcA do 25.4. 2019 vrátane a odovzdanie na Daňový úrad zabezpečíme za Vás.

 • 2% – 3% poukazujete priamo v daňovom priznaní. Samostatné vyhlásenie teda na daňový úrad neposielate.
 • 2% – 3% z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2% resp. 3% z dane je aspoň 3,00€.
  • 2% z Vašej zaplatenej dane
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín a získate o tom potvrdenie od príslušnej organizácie, u ktorej ste dobrovoľnícku prácu vykonávali.
 • vyplňte v daňovom priznaní vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Do koloniek doplňte údaje Kultúrneho centra Aktivity:
  • sumu 2% – 3%, ktoré si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
  • IČO: 37918923   /IČO musí byť vypísané z prava do ľava, bez medzier, inak bude tlačivo neplatné a Vaše 2% nebudú poukázané/
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno /názov/: Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
  • Sídlo: Kyjevská 3183, 911 08 Trenčín
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%  – 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ následne dostane od Daňového úradu informáciu o darcoch – meno a adresa, NIE však výšku poukázanej sumy.
 • Podajte daňové priznanie za rok 2018 na príslušnom Daňovom úrade /podľa miesta Vášho bydliska/ do určeného termínu – 31.3. 2019, prípadne v predĺženom termíne, ak ste o predĺženie žiadali svojho správcu dane.
 • 1% – 2% poukazujete priamo v daňovom priznaní. Samostatné vyhlásenie teda na daňový úrad neposielate.
 • 1 – 2% z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov právnických osôb a výška 1% – 2% z dane je aspoň 8,00€
  • a-  1% z Vašej zaplatenej dane
  • b-  2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018, resp. až do dátumu podania daňového priznania za rok 2018 darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • vyplňte v daňovom priznaní vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, časť IV. Do koloniek doplňte údaje Kultúrneho centra Aktivity:
  • sumu 1% – 2%, ktoré si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
  • IČO: 37918923  /IČO musí byť vypísané z prava do ľava, bez medzier, inak bude tlačivo neplatné a Vaše 2% nebudú poukázané/
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno /názov/: Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
  • Sídlo: Kyjevská 3183, 911 08 Trenčín
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%  – 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ následne dostane od Daňového úradu informáciu o darcoch – meno a adresa, NIE však výšku poukázanej sumy.
 • Podajte daňové priznanie za rok 2018 na príslušnom Daňovom úrade /podľa miesta Vášho bydliska/  do  určeného  termínu  –  31.03.  2019,  prípadne  v predĺženom  termíne,  ak  ste o predĺženie žiadali svojho správcu dane.