Dve percentá v 2024


V tomto náročnom období nám Vaša podpora padne obzvlásť dobre. Vieme, že nie je ľahké nájsť si čas a prebrodiť sa kopou papierov, preto si ceníme každého, kto sa na to dá:)
Darovaním dvoch percent podporujete nielen aktivity vašich detí ale otvárate i cestu zaujímavým dobrovoľníckym projektom, ktoré by bez finančnej podpory nemohli vzniknúť.
Neviete ako nato?
Postup pri poukázaní 2% sa líši v závislosti od toho, či ste zamestnanec, alebo či si podávate daňové priznanie sami.
Nižšie nájdete potrebné dokumenty s kratučkým ťahákom a postupom. Ďakujeme.


AKO NA TO

Požiadajte svojho zamestnávateľa, najneskôr do 15.2. 2024 , o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a vaše 2% resp. 3% z dane sú najmenej 3,00 €. Môžete poukázať:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín a získate o tom potvrdenie od príslušnej organizácie, u ktorej ste dobrovoľnícku prácu vykonávali

Potom vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 14 – Vaše údaje. Identifikačné údaje Kultúrneho centra Aktivity sú už vo vyhlásení uvedené. Na záver vyhlásenie podpíšte v príslušnej kolonke.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%  – 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ následne dostane od Daňového úradu informáciu o darcoch – meno a adresa, NIE však výšku poukázanej sumy.

Odovzdanie vyplneného vyhlásenia spoločne s potvrdením je možné na príslušnom Daňovom úrade /podľa miesta Vášho bydliska/ do 30.04.2024. Tiež môžete priniesť obe tlačivá k nám do KcA do 25.4. 2024 vrátane a odovzdanie na Daňový úrad zabezpečíme za Vás.

 • 2% – 3% poukazujete priamo v daňovom priznaní. Samostatné vyhlásenie teda na daňový úrad neposielate.
 • 2% – 3% z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2% resp. 3% z dane je aspoň 3,00€.
  • 2% z Vašej zaplatenej dane
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín a získate o tom potvrdenie od príslušnej organizácie, u ktorej ste dobrovoľnícku prácu vykonávali
 • vyplňte v daňovom priznaní vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Do koloniek doplňte údaje Kultúrneho centra Aktivity:
  • sumu 2% – 3%, ktoré si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
  • IČO: 37918923 /IČO musí byť vypísané z prava do ľava, bez medzier/
  • Obchodné meno /názov/: Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% – 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ následne dostane od Daňového úradu informáciu o darcoch – meno a adresa, NIE však výšku poukázanej sumy.
 • Podajte daňové priznanie za rok 2023 na príslušnom Daňovom úrade /podľa miesta Vášho bydliska/ do určeného termínu – 31.3. 2024, prípadne v predĺženom termíne, ak ste o predĺženie žiadali svojho správcu dane.
 • 1% – 2% poukazujete priamo v daňovom priznaní. Samostatné vyhlásenie teda na daňový úrad neposielate.
 • 1 – 2% z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov právnických osôb a výška 1% – 2% z dane je aspoň 8,00€
  • 1% z Vašej zaplatenej dane
  • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023, resp. až do dátumu podania daňového priznania za rok 2023 darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • vyplňte v daňovom priznaní vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, časť IV. Do koloniek doplňte údaje Kultúrneho centra Aktivity:
  • sumu 1% – 2%, ktoré si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
  • IČO: 37918923  /IČO musí byť vypísané z prava do ľava, bez medzier, inak bude tlačivo neplatné a Vaše 2% nebudú poukázané/
  • Obchodné meno /názov/: Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 1%  – 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ následne dostane od Daňového úradu informáciu o darcoch – meno a adresa, NIE však výšku poukázanej sumy.

Podajte daňové priznanie za rok 2023 na príslušnom Daňovom úrade /podľa miesta Vášho bydliska/ do určeného termínu – 31.03. 2024, prípadne v predĺženom termíne, ak ste o predĺženie žiadali svojho správcu dane.AKO Môžete 2% využiť


Stačí, aby ste k nám mailom poslali alebo do kancelárie priniesli najneskôr do 15.5. 2024 KÓPIU PODANÉHO tlačiva z daňového úradu a uviedli aktivitu, alebo meno dieťaťa, na ktoré sa podpora bude vzťahovať. Nezabudnite si však vopred v kancelárii overiť, či je možné uplatniť 2% na aktivitu, ktorú ste si vybrali. Svoje 2% totiž môžete uplatniť len pri aktivitách, ktoré ako KcA priamo organizujeme. V nasledujúcom školskom roku bude odrátaná z ceny kurzov a krúžkov čiastka až 50% z celkovej sumy Vašich 2%, alebo priamo dotovaná Vami určená aktivita. Druhá polovica Vašich 2% bude použitá na podporu dobrovoľníckych projektov v KcA alebo renováciu priestorov Kultúrneho strediska Juh.

Týka sa to najmä záujemcov o:

 • Kurz keramiky
 • Klub keramikárov – dospelí i deti
 • Umelecké denné tábory v KcA pre deti
 • Prázdninové umelecké workshopy v KcA pre deti
 • Víkendové umelecké workshopy v KcA pre dospelých
 • Klub Patlámo pre rodičov s deťmi
Postup je rovnaký, stačí, aby ste k nám mailom poslali alebo do kancelárie priniesli najneskôr do 15.5. 2024 potvrdenú KÓPIU PODANÉHO tlačiva z daňového úradu a uviedli aktivitu alebo  klub, na ktorý sa Vaša podpora bude vzťahovať. V nasledujúcom školskom roku bude až 50% z celkovej sumy Vašich 2% poskytnutých kluby, ktorý ste vybrali, na nákup pomôcok, potrieb alebo úhradu nákladov za priestor potrebný na činnosť klubu. Druhá polovica Vašich 2% bude použitá na podporu dobrovoľníckych projektov v KcA alebo renováciu priestorov Kultúrneho strediska Juh.

Týka sa to najmä priaznivcov nasledujúcich klubov, aktivít:

 • Cvičenie Pilates
 • Cvičenie SM System
 • Cvičenie s Vladom Ondrovičom
 • Karate klub EKONÓM