Umelecký ateliér s Mirkou – worshopy 2021

Umelecký ateliér I.
19. – 23. 7. 2021

PROGRAM
19.7. Keramika – točenie a modelovanie

Spoznáme tajomstvo hrnčiarskeho a keramického remesla.
20.7. Koláž a asambláž
Využitie aj netradičných materiálov pri tvorbe koláží a asambláží.
21.7. Reliéf – vytvárame skameneliny
Zapojíme fantáziu a vytvoríme si vlastné napodobeniny skamenelín.
22.7. Dekorovanie a zdobenie keramiky
Naučíme sa dekorovať keramiku rôznymi technikami a materiálmi.
23.7. Akčná maľba – abstraktné obrazy
Exteriérová akčná maľba abstraktných obrazov.

Umelecký ateliér II.
26. – 30. 7. 2021

PROGRAM
26.7. Keramika – točenie a modelovanie

Spoznáme tajomstvo hrnčiarskeho a keramického remesla.
27.7. Mandaly – kombinácia techník
Spoločne vytvoríme mandalové obrázky z piesku.
28.7. Akvarel a perokresba
Kombináciou techník ako je akvarel a perokresba vytvoríme krásne obrázky.
29.7. Dekorovanie a zdobenie keramiky
Naučíme sa dekorovať keramiku rôznymi technikami a materiálmi. Použijeme engoby, glazúry aj farebné sklíčka.
30.7. Akčná maľba – postavy
Maľujeme veľkoplošné obrazy vlastných postáv.

Umelecký ateliér III.
2. – 6. 8.2021

PROGRAM
2.8. Keramika – točenie a modelovanie

Spoznáme tajomstvo hrnčiarskeho a keramického remesla.
3.8. Batikovanie
Farbíme látky, tričká a tašky rôznymi druhmi batiky.
4.8. Aranžovanie s prírodninami
Dekorovanie a aranžovanie s prírodninami
5.8. Dekorovanie a zdobenie keramiky
Naučíme sa dekorovať keramiku rôznymi technikami a materiálmi. Použijeme engoby, glazúry aj farebné sklíčka.
6.8. Maľba – obrazy z geometrických tvarov
Pri priestorovej maľbe budeme klásť dôraz na farby a kompozíciu.

Umelecký ateliér IV.
9. – 13. 8. 2021

PROGRAM
9.8. Keramika – točenie a modelovanie

Spoznáme tajomstvo hrnčiarskeho a keramického remesla.
10.8. Zátišie – kresba suchým pastelom
Zátišia sprevádzajú umeleckú tvorbu už mnoho storočí, preto aj my nadviažeme na túto tradíciu.
11.8. Kožené náramky a kľúčenky
Kovovými razničkami vytvoríme krásne kožené náramky a kľúčenky.
12.8. Dekorovanie a zdobenie keramiky
Naučíme sa dekorovať keramiku rôznymi technikami a materiálmi. Použijeme engoby, glazúry aj farebné sklíčka.
13.8. Akčná maľba – obrazy farebným sprejom
Farebné spreje poskytujú mnoho tvorivých možností na výtvarný prejav.

 
 

Predobedné workshopy v KcA

Kc Aktivity pozýva deti na hravú tvorbu a nové umelecké techniky v rámci letných tvorivých workshopov. Vhodné pre deti od 6 do 12rokov. V čase od 8.00 do 13.00 hod. /pondelok – piatok/. Cena 60€ / týždeň. V prípade voľných miest možnosť prihlásenia na jeden deň / 15€. Cena workshopu zahŕňa materiálno technické zabezpečenie, čiastočne odborného lektora a občerstvenie / ovocie, pitný režim, sladké a slané prekvapenie /. Desiatu si z hygienických dôvodov deti prinesú vlastnú.

Aktivity budú prebiehať okrem interiéru Kc Aktivity aj v priestoroch vonkajšieho amfiteátra pri Kultúrnom centre Aktivity – na Juhu. Workshopy sa uskutočnia pri minimálnom počte 5 prihlásených detí na deň. Maximálna kapacita je 10 detí na deň.

Aktivity projektu podporilo Ministerstvo kultúry SR.


 • Connector.

  Turnusy

  Umelecký ateliér I.
  19. – 23. 7. 2021
  Umelecký ateliér II.
  26. – 30. 7.2021
  Umelecký ateliér III.
  2. – 6. 8.2021
  Umelecký ateliér IV.
  9. – 13. 8.2021

 • Connector.

  Cena

  Cena 60€ / týždeň. V prípade voľných miest možnosť prihlásenia na jeden deň / 15€.

 • Connector.

  Prihlasovanie

  mirka@kcaktivity.sk
  0918 561 320