Baterka


Projekt pre všetkých ľudí v najlepších rokoch, ktorí hľadajú lepšie pracovné uplatnenie.

Baterka bol projekt zameraný na zlepšenie sociálnych kompetencií a zručností žien a mužov vo veku 45+, ktorí v dôsledku hospodárskej krízy stratili zamestnanie alebo sa stratou práce cítia ohrození. Určený bol aj tým, ktorí by svoje zamestnanie chceli zmeniť, ale stále k tomuto kroku nenašli odvahu. Projekt mal za cieľ motivovať, pomôcť prekonať obavy a zvýšiť šance týchto ľudí na trhu práce prostredníctvom bezplatného kariérneho poradenstva, tréningov a vzdelávacích seminárov rozvíjajúcich osobnostné kvality.

Chceli sme reálne pomôcť ľuďom. Podporiť ich tým, že budú lepšie pripravení na možnú stratu zamestnania a budú schopní aktívnejšie, odvážnejšie a flexibilnejšie reagovať na zmeny, ktoré ekonomická kríza prináša. Taktiež sme chceli dodať odvahu ľuďom, ktorí zostávajú v zamestnaní, aj keď v ňom nie sú spokojní. Chceli sme im ukázať, že na zmenu nikdy nie je neskoro a pomôcť im urobiť prvý krok na ceste za novou prácou.


  • Connector.

    Kedy

    Jún 2011

  • Connector.

    Účastníci

    Ľudia veku 45+, ktorí v dôsledku hospodárskej krízy stratili zamestnanie alebo sa stratou práce cítili ohrození.