Budovanie našej Európy


9 dňového projektu sa zúčastnili 4 mladí ľudia z Trenčianskeho kraja v talianskom meste Benestare v oblasti Kalábrie.

V Taliansku sa slovenská výprava stretla so skupinkou mladých ľudí z Estónska, Českej republiky, Maďarska a samozrejme Talianska. Hlavným cieľom ich stretnutia bolo spoznávanie sa navzájom, spoločná komunikácia a oboznamovanie sa s históriou jednotlivých krajín, ich tradíciami a zvykmi. Medzinárodná výmena je nový spôsob ako neformálne vzdelávať mladých ľudí mimo školy alebo rodiny. Jej cieľom je rozšíriť obzory účastníkov o nové interkultúrne poznatky a zážitky. Je to spôsob, ako odstraňovať stereotypy a naučiť sa vnímať iné kultúry s pochopením a toleranciou.


 • Connector.

  Kedy

  November 2010

 • Connector.

  Kde

  Benestare, Taliansko

 • Connector.

  Účastníci

  Mladí ľudia z Estónska, Českej republiky, Maďarska, Talianska a Slovenska

 • Connector.

  Podporili

  Erasmus +