Divák alebo herec


V dňoch 13.-19.03.2011 sa zúčastnili 5 mladí ľudia z Trenčianskeho kraja medzinárodnej výmeny v rumunskom meste Arad v oblasti Crisana.
Na výmenu sme cestovali vďaka aktivite našej dobrovoľníčky z Nemecka, Svenji Oltmanns a líderkou skupiny, Lenkou Križanovou, ktorá pracuje vo vysielajúcej organizácii, v Kultúrnom centre Aktivity, o.z. Samotný názov projektu (projekt – mládežnícka výmena je podprogram Mládež v Akcií) ukrýval v sebe výzvu, Herec alebo divák?!?, ktorá reflektovala na súčasné dianie v krajinách EÚ – sociálnu inklúziu menšín v jednotlivých spoločnostiach. Okrem slovenskej delegácie sa výmeny zúčastnili krajiny: Turecko, Bulharsko, Grécko, Poľsko a Rumunsko.

Počas dní výmeny sme sa tejto téme venovali vo voľných diskusiách. Rozoberali sme situácie, v ktorých sme sa ocitli a neboli vždy príjemné. Organizátori z rumunskej organizácie ProgressOn nás vždy usmerňovali tak, aby sme si sami vytvorili správny postoj voči diskriminovaným menšinám. Hlavným zámerom výmeny bolo však divadelná prezentácia…Profesionálny divadelný herec nás previedol rôznymi (miestami veľmi kurióznymi) divadelnými workshopmi. Tie boli zamerané na odbúranie blokov pri vyjadrovaní emócií či hlasné napodobnenie zvukov prostredníctvom vlastného tela. Úžasnú zábavu sme zažili hlavne pri hraní scénok. Vyvrcholením všetkých príprav bolo verejné vystúpenie v miestnom podniku, kde sa na nás prišlo pozrieť niekoľko desiatok mladých obyvateľov mesta Arad.

Finálne predstavenie bolo spojením dvoch zvukových improvizácií a dvoch hraných scénok s tematikou sociálnej inklúzie (zákaz svadby s moslimskou ženou a odmietnutá pomoc úradníčky grécky hovoriacemu občanovi). Do druhého opakovania scénok mohli diváci kedykoľvek vstúpiť, vymeniť sa za tú-ktorú postavu a dohrať príbeh do vlastného (lepšieho) konca. V bežnom živote sme denne konfrontovaní rozličnými situáciami. Môžeme sa na veci iba z diaľky prizerať, alebo do toho akčne vstúpiť. Táto výmena bola určená pre mladých ľudí, ktorých priťahuje divadlo, sú plní entuziazmu, otvorení či tichí, introverti či extroverti, ktorí majú v sebe aspoň kúsok kreatívy, guráže na vyjadrenie svojich pocitov jedinečnou formou


 • Connector.

  Kedy

  Marec 2011

 • Connector.

  Kde

  Arad, Bulharsko

 • Connector.

  Účastníci

  23 účastníkov z Turecka, Bulharska, Grécka, Poľska, Rumunska a Slovenska

 • Connector.

  Podporili

  Erasmus +