Integration processes in the EU in terms of global challenges


V dňoch 17. 3. 2012 – 24. 3. 2012 sme sa zúčastnili ako skupina 5 mladých ľudí zo Slovenska mládežníckej medzinárodnej výmeny v bulharskom meste Trigrad.

Na výmene sme sa stretli s mladými ľuďmi z Portugalska, Švédska, Lotyšska a s so skupinou z hosťujúceho Bulharska. Organizátorom výmeny bola bulharská nezisková organizácia “Youth Club for European Integration”, “Kultúrne centrum AKTIVITY” bolo jedným z partnerov projektu pre vysielanie mladých ľudí zo Slovenska.

Projekt mal názov “Integration processes in the EU in terms of global challenges”. Počas výmeny sa preto náš program zameriaval na integračné procesy v Európskej únii. Cieľom stretnutia bolo rozšíriť obzor mladých ľudí o rôznych problémoch v EÚ a navrhnúť ich riešenie. Taktiež spoznať a tolerovať nové kultúry.

Veľmi sa nám páčilo, že výmena bola vedená neformálnym spôsobom. Počas výmeny sme sa nielen zdokonalili v anglickom jazyku, ale aj uzatvorili nové priateľstvá.

Text: Simona Hudeková


 • Connector.

  Kedy

  Marec 2013

 • Connector.

  Kde

  Trigrad, Bulharsko

 • Connector.

  Účastníci

  Mladí ľdia z Portugalska, Švédska, Lotyšska a z hosťujúceho Bulharska

 • Connector.

  Podporili

  Erasmus +