Jarné tradície v Ukrajine a na Slovensku


3 dňový projekt pripomenul tradície na Slovenku a Ukrajine

Počas 13. až 15. mája 2014 prebehol v priestoroch Kc Aktivity projekt, ktorý si pripravila pre deti I. stupňa základných škôl Maryna Kononenko, naša dobrovoľníčka z Ukrajiny, ktorá pôsobí v Trenčíne cez program Európskej dobrovoľníckej služby /EDS/, v spolupráci so študentami Obchodnej Akadémie M. Hodžu a dobrovoľníckym tímom Kc Aktivity.

Počas trvania projektu sme deťom pútavou divadelnou formou priblížili už takmer zabudnuté ľudové hry, ako je Zlatá brána, či Kolotoč. Pripomenuli sme im zvyky a tradície, pri ktorých sa ľudia kedysi, nie až tak dávno, stretávali a zabávali. Spoločne sme nakukli do minulosti a pripomenuli si staré tradície spoločné pre Ukrajinu a Slovensko – pálenie Moreny, ktorá mala symbolizovať zimu a všetko zlé. Na záver si deti na tvorivom workshope vyrobili ľudové hračky, bábiky z látok a ochutnali vynikajúce bliny – palacinky podľa starého Ukrajinského receptu a vynikajúci mätový čajík.

Ďakujeme Mestu Trenčín – odbor školstva za podporu projektu v grantovom kole. Nezvyčajného podujatia sa mohlo vďaka podpore zúčastniť 150 detí základných škôl. Výborne sa nám spolupracovalo s mladými dobrovoľníkmi – študentmi Obchodnej akadémie M. Hodžu pod vedením p. profesorky Z. Čačkovej, ktorí odpracovali dobrovoľne v prípravnej fáze 270 hodín a vo fáze realizačnej 320 hodín. Tím dobrovoľníkov pri Kc Aktivity odpracoval 180 hodín.


 • Connector.

  Kedy

  Máj 2014

 • Connector.

  Lektori

  Maryna Kononenko

 • Connector.

  Účastníci

  150 detí základných škôl

 • Connector.

  Podporili

  Mesto Trenčín, Obchodná Akadémia M. Hodžu, Program Mládež v akcií