Násilie spôsobené kultúrnymi rozdielmi


Naša prvá medzinárodná mládežnícka výmena

Výmena sa uskutočnila v dňoch 16. – 24. júna 2011 v Trenčíne, v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity (aj nocovanie). Cieľom bolo vytváranie medzinárodných vzťahov, spoznávanie rôznych kultúr a riešenie problematiky menšín (diskriminácia, predsudky).

Hlavným zámerom výmeny boli dve zložky. Divadelná: skupina si počas týchto dní pripravili divadelné predstavenie na tému výmeny a na záver vystúpili na verejnosti. Fotografická: jednotlivci sa pokúsili zachytiť problematiku prostredníctvom objektívu (v Trenčíne a na výletoch v okolí). V závere výmeny sa z vybraných fotografií pripravila výstava, ktorá bude putovala po rôznych inštitúciách na Slovensku.

Výmena bola spestrená workshopmi, diskusiami s lektormi, prípravou na divadelné predstavenie, konzultáciou s profesionálmi v danej oblasti a s výletmi do okolia.


 • Connector.

  Kedy

  Jún 2014

 • Connector.

  Účastníci

  Mladí vo veku od 18 do 25 rokov z Poľska, Maďarska, Litvy, Fínska a Slovenska.

 • Connector.

  Podporili

  Erasmus +