Pass on the Message


9 dňový medzinárodný projekt zameraný na média a neziskový sektor

Cieľom a hlavným jadrom projektu bolo neformálnym spôsobom prostredníctvom interaktívnych workshopov, teambuildingových aktivít a skupinových prác, oboznámiť pracovníkov a dobrovoľníkov z neziskových organizácií pozvaných a zúčastnených krajín o zlepšení viditeľnosti a vplyvu ich práce na verejnosť.

Účastníkmi tentokrát bolo 24 mladých ľudí z 13 krajín a to Slovenska, Bulharska, Poľska, Arménska, Gruzínska, Srbska, Macedónska, Ukrajiny, Lotyšska, Belgicka, Španielska, Írska a Anglicka. Spoločne s tromi trénermi a odborníkmi na komunikáciu s médiami, sme naučili týchto mladých ľudí v medzinárodnom zložení používať rozličné médiá oveľa efektívnejšie pre potreby ich organizácií, viac zapájať a hlavne správne nadväzovať komunikáciu s miestnymi komunitami, dobrovoľníkmi i sponzorskými združeniami. Tiež sme sa venovali objavovaniu silných a slabých stránok organizácií v komunikovaní s verejnosťou, zlepšovali techniky na plánovanie a zabezpečovanie prezentácií.

A aby sme nezabudli – v programe bol aj čas vyhradený na to, ako správne a čo najvýkonnejšie spracovávať tlačové správy a dorozumievať sa s médiami a externým prostredím. Venovali sme sa i sociálnym médiám a ich vplyvu na neziskové organizácie.

Organizačná zložka z KC Aktivity bola na čele s Joanou – koordinátorkou pre projekty Mládež v akcií, Hankou Križkovou zodpovednou za komunikáciu a Martou Rajnincovou, ktorá zabezpečila správnu organizáciu a chod projektu po finančnej stránke, ubytovanie a hlavne to, aby sa všetci zúčastnení cítili čo najlepšie a najpohodlnejšie.


 • Connector.

  Kedy

  Apríl 2013

 • Connector.

  Kde

  Ostrov, Trenčín

 • Connector.

  Lektori

  Karmen Špiljak, Deirdre Quinlan a Radu Seuche

 • Connector.

  Účastníci

  24 mladých ľudí z 13 krajín a to Slovenska, Bulharska, Poľska, Arménska, Gruzínska, Srbska, Macedónska, Ukrajiny, Lotyšska, Belgicka, Španielska, Írska a Anglicka.

 • Connector.

  Podporili

  Erasmus +