Trenčín pomáha Ukrajine


Predstavujeme Vám nový projekt, ktorý je pokračovaním predošlej dobrovoľníckej zbierky usporiadanej pre ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Zbierka materiálnej pomoci bola vyhlásená dňa 27.02.2022. Z darov tejto zbierky sme mohli podporovať odídencov z Ukrajiny počas obdobia od 04.03.2022 až do 20.05.2022. V tomto čase sme vydali 4443 balíkov.

Na základe spolupráce Kultúrneho centra Aktivity Trenčín, Mesta Trenčín a spoločnosti Marius Pedersen, a.s. vznikol projekt, ktorý je pokračovaním úspešnej materiálovej pomoci pre občanov utekajúcich pred vojnou v Ukrajine.

Nová forma pomoci, ktorá sa aktuálne rozbieha s nenávratným finančným príspevkom od  spoločnosti Marius Pedersen, a.s. je zameraná na dve hlavné oblasti: výdaj materiálne pomoci a pomoc so začlenením do spoločnosti.

Výdaj materiálnej pomoci je zabezpečený v novovytvorenom  výdajnom mieste v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity, Kyjevská 3183, Trenčín v časoch:

Druhá časť pomoci pozostáva z viacerých činností:

  • zisťovanie a mapovanie potrieb komunikáciou s osobami z Ukrajiny a kompetentnými inštitúciami,
  • poskytovanie základných informácií o možnostiach riešenia problému,
  • v prípade potreby sprevádzanie aj v spolupráci s dobrovoľníkmi,
  • pomoc s hľadávaním vhodného ubytovania, zamestnania,
  • sieťovanie a vyhľadávanie spolupráce s ďalšími aktérmi,
  • motivovanie a aktivizovanie, napomáhanie k sociálnej integrácii do komunity,

V tejto časti sa budeme snažiť komunikovať priamo s ľuďmi, ktorí u nás hľadajú útočisko a pomoc. Tak ako v predošlej časti pomoci, je aj v tejto novej forme veľmi dôležitý prístup nás všetkých. Preto verím, že aj naďalej sa nájdu dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu pri zbierkach materiálnej a potravinovej pomoci. pri výdaji pomoci, pri vytváraní aktivít pre deti počas letných dní.

Vopred ďakujem všetkým                                                               Ing. Dana Vániová