Víkendová škola s Voices


Víkendové školenie o neziskovom sektore pre mladých ľudí

Ako príjemná a najmä užitočná spomienka sa nám na 15. a 16. novembra vybaví víkendové školenie s bratislavskými Voices n.o., ktorí vďaka svojim lektorom u nás v KcA predviedli a objasnili základné otázky začínajúcim, ale aj stálym dobrovoľníkom a záujemcom o pôsobenie v neziskovom sektore.

Čo sa to vlastne počas týchto dvoch dní dialo? Školenie bolo určené aktívnym mladých ľuďom od 14 do 25 rokov a bolo zamerané na objasnenie a zoznámenie sa so základnými pojmami spojenými s neziskovým sektorom, dobrovoľníctvom a výberom tej pravej organizácie, v ktorej budú chcieť účastníci pôsobiť. Takisto sa naučili správny a efektívny spôsob písania projektov a teda ako čo najlepšie vyjadriť svoje nápady na papieri.

A nám išlo o to najdôležitejšie – ako previesť teóriu do praxe. To znamenalo naučiť sa, ako projekty prezentovať so správne zameranou účinnosťou, akú vhodnú komunikačnú stratégiu, sociálne siete nevynímajúc, zvoliť, aby sme oslovili cieľovú skupinu záujemcov o aktivity a mnoho iných tipov a rád. Dôležité informácie ohľadom získavania projektových grantov a finančnej podpory sme samozrejme tiež nevynechali a teraz už znalí a nabití informáciami môžu vyškolení dobrovoľníci ísť do boja a organizovať zaujímavé a prospešné projekty.

V neposlednom rade ďakujeme Nadácií Orange, ktorá toto vzdelávacie podujatie podporila a vďaka tomu mali participanti bezplatnú účasť a lektorom z Voices n.o. – Ivanovi Ježíkovi, Janke Vlašičovej a Robertovi Vlašičovi, s ktorými bolo školenie nabité informáciami a užitočnými radami.


 • Connector.

  Kedy

  November 2013

 • Connector.

  Lektori

  Ivan Ježík
  Jana Vlašičová

 • Connector.

  Účastníci

  Mladí ľudia od 14 do 25 rokov

 • Connector.

  Podporili

  Nadácia Orange