Vzdelávacie semináre s Voices


Séria 5 školení pre miestne neziskové organizácie

Súčasťou ocenenia Nadácie Orange, ktorú KcA získalo v máji 2012 bola aj finančná odmena, ktorú má organizácia právo využiť na rozvoj organizácie a financovanie vybraných projektov.My sme sa rozhodli časť týchto prostriedkov využiť v prospech ďalších neziskoviek s Trenčína a okolia, a to formou prípravy špecializovaných vzdelávacích seminárov.

Semináre si Kc Aktivity objednalo u Ivana Ježíka z organizácie Voices z Bratislavy. Semináre budú zamerané priamo na rozvoj zručností­ a získanie nových kompetencií­ ľudí zapojených do tvorby aktivít v neziskovej oblasti. Školenia sú preto určené pre Vás všetkých – pracovníkov, dobrovoľní­kov a podporovateľov neziskových organizácií a iniciatí­v.

Voices doteraz vyškolila zástupcov z viac ako 150 neziskových organizácií­ na Slovensku a ich spätná väzba potvrdila, že im tréningy pomohli v ich ďalšej práci. Ďakujeme VOICES a jej štyrom lektorom za vyškolenie 76 účastníkov z 24 organizácií z Trenčianskeho kraja v 5 rôznych témach.

 • Značka neziskovej organizácie a sociálne médiá /Ivan Ježik/
 • Prezentačné zručnosti v praxi /Gabika Belková/
 • Spokojný líder a úspešný tím /Peter Bero/
 • Spolupráca neziskoviek s firmami, projekty a ich komunikácia /Ivan Ježik/
 • Ako zvládnuť syndróm vyhorenia /Matúš Bakyta/

 • Connector.

  Kedy

  September 2012 – Marec 2013

 • Connector.

  Lektori

  Ivan Ježik
  Gabika Belková
  Peter Bero<
  Ivan Ježik
  Matúš Bakyta

 • Connector.

  Účastníci

  76 účastníkov z 24 organizácií z Trenčianskeho kraja