Zodpovedná mládež


Desať dní plných aktivít zameraných na ekologické workshopy, skupinové diskusie, interaktívne prezentácie, hry, outdoorové aktivity so zacielením na možnosti a spôsoby recyklácie odpadov.

Zodpovedná mládež – Malé kroky pre nás, veľké pre prírodu – je druhá medzinárodná mládežnícka výmena, ktorá prebehla pod taktovkou Joany Detoni a dobrovoľníkov z Kultúrneho centra AKTIVITY, ktorým príroda a zodpovedné správanie voči nej nie je ľahostajné.

Cieľom bolo rozprúdenie diskusie na medzinárodnej úrovni o spôsoboch ochrany životného prostredia so zameraním na recykláciu odpadov a ochranu lesov. Jednotliví účastníci z rôznych kútov sveta príšli na výmenu s vlastnými nápadmi či príkladmi z praxe, ako je možné riešiť túto problematiku. Zámerom výmeny bolo vzájomne sa učiť a zdieľať nové myšlienky a nápady, ktoré vedú k efektívnejšej participácii mladých ľudí na ochrane svojho okolia a aktívnemu zapájaniu sa do aktivít s tým spojených.


 • Connector.

  Kedy

  August 2011

 • Connector.

  Kde

  Kubrica

 • Connector.

  Lektori

  Joana Detoni
  Nenad Obradovic

 • Connector.

  Účastníci

  21 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov zo Srbska, Macedónska, Lotyšska a Slovenska.

 • Connector.

  Podporili

  Erasmus +