Korona

In Novinky by adminkca


Kultúrne centrá dostali od Mesta Trenčín a Úradu verejného zdravotníctva SR zelenú a môžu otvoriť svoje prevádzky. Momentálne pripravujeme priestory, aby sme vedeli splniť hygienické podmienky, ktoré nám Mesto Trenčín určilo. Tiež pracujeme na harmonograme využitia jednotlivých priestorov.
Centrum reálne otvoríme po trojmesačnej pauze, v pondelok, 15.6. 2020. Otvorené bohužiaľ nebude denne, ako sme boli navyknutí v období pred mimoriadnou situáciou spojenou s COVID – 19. Dôvodom sú samozrejme chýbajúce financie na prevádzku.

Povinnosti návštevníkov centra od 15.6. 2020 až do odvolania:

  • návštevník je povinný vstupovať a pohybovať sa v budove centra s prekrytím dýchacích ciest (rúško, šál, šatka) prekrytie dýchacích ciest nie je povinné len pri výkone pohybovej aktivity v priestoroch centra – napr. počas tréningu či cvičenia
  • návštevník je povinný vykonať dezinfekciu rúk pri každom vstupe do budovy centra, a to určeným alkoholovým dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vstupných priestoroch centra
  • návštevník je povinný obmedziť fyzický kontakt s ostatnými návštevníkmi počas pobytu v centre na minimum
    napr. je zakázané podávanie rúk
  • návštevník je povinný okamžite opustiť budovu centra a telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára, ak sa uňho prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia